Zorgverzekeraar

Informatie voor clienten
Achtergrond
Klachtenprocedure
Verzekerd
BHET Zoekpagina
Contact opnemen
Therapeuten
Opleidingen
Lid worden
Therapeutregistratievormen
Verplichte bijscholing

Contact opnemen

Verzekerd
Artsen
BHET Startpagina
BHET Zoekpagina

Over BHET

De BHET staat voor Beroepsvereniging voor Holistisch Energetisch werkende Therapeuten. Ook opleidingsinstituten kunnen lid worden.


Professionele brug

De BHET slaat een professionele brug tussen aanvullende gezondheidszorg en reguliere zorg. Dat doet de BHET op diverse niveaus:


Criteria

De overkoepelende beroepsvereniging waarborgt kwaliteit en betrokkenheid met strenge criteria. Zo beschikken alle BHET-therapeuten  over ondermeer HBO- gelijkwaardig niveau medische basiskennis. Ook volgen BHET-therapeuten periodiek bijscholingen waarbij men op de hoogte gehouden wordt van recente ontwikkelingen en aanvullende kennis.


Samenhang

De BHET-therapeut stelt de mens centraal, niet het ziektebeeld alleen. De therapeut is geschoold in het constateren van een samenhang tussen diverse klachten.


Bewustwording

BHET-therapeuten maken cliënten bewust van mogelijke oorzaken van klachten die te maken hebben met het leefpatroon. Denk bijvoorbeeld aan voeding, stress, inspanning, ontspanning en bepaalde keuzes in het leven.


De leden waarborgen kwaliteit


Zorgverzekeraars

Ook zorgverzekeraars zien de professionele kwaliteit van de BHET en hebben afspraken gemaakt over vergoedingen.


RBCZ

De BHET is aangesloten bij de Stichting RBCZ.

De stichting RBCZ is een overkoepelende organisatie die beroepsbeoefenaren in de complementaire

zorg (artsen en therapeuten op HBO-niveau) certificeert en registreert.


RBCZ behartigt behartigt de algemene belangen van de aangesloten beroepsbeoefenaren in de complementaire

zorg en is een onafhankelijke intermediar tussen beroepsorganisaties, de zorgverzekeraars en cliënten.


Holisme gaat ervan uit dat lichaam, geest en ziel onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Holistisch-energetisch werkende therapeuten vormen een aanvulling op de reguliere gezondheidszorg

Beroepsvereniging
Holistisch
Energetisch
Therapeut

Zoek een therapeut